Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/conf/config.php on line 3 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 49 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 50 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 51 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 52 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 53 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 54 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 55 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 56 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/uti.inc.php on line 57 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/useronline.obj.php on line 3 Warning: mysql_pconnect() has been disabled for security reasons in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 29 Warning: mysql_pconnect() has been disabled for security reasons in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/libs/mysql_db.obj.php on line 29 AkibaVN - Trang tin tuc Anime - Manga
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/modules/header.php on line 4
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/modules/menuleft.php on line 4 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/13/1009913/akibavn.com/public_html/news/modules/aboutus.php on line 4


AkibaVN - News
Addres :
Phone : 084-8-39815170 hoac (84)989-111-057
Email : akibavn.news@gmail.com

Moi tin tuc lien he, bai cong tac voi trang tin AkibaVN xin vui long gui mail den dia chi
- Akibavn.news@gmail.com

Cac ban co the lien he voi chung toi thong qua Facebook tai dia chi:
http://www.facebook.com/akibavn

Xin chan thanh cam on.

Zulock
Thông tin liên hệ

Trưởng nhóm AKibavn
 • Nintama Le - Lê Tấn Vinh
 • Phone : 0989111057
 • Email : Akibavn.news@gmail.com
 • Facebook : http://www.facebook.com/nintamale
 • Phụ trách : Thông tin đối ngoại, liên hệ, sự kiện

Cộng tác viên thường trực Akibavn
 • Aslan Zara - Đạt
 • Phone :
 • Email : @gmail.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/aslanzara
 • Phụ trách : Sự kiện, Kỹ thuật

 • Jerry Necro - Tuấn
 • Phone :
 • Email : @gmail.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/jerry.necro
 • Phụ trách : Kỹ thuật

 • Kotomine Kirei - Huy
 • Phone : 0989111057
 • Email : Huynhcongtuanhuy@gmail.com
 • Facebook : https://www.facebook.com/kirei.kotomine.7/
 • Phụ trách : Sự kiện